Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa dan Minang

20+ Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa yang Bagus Menyentuh Hati

Pernikahan tentunya menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi setiap orang. Pada saat acara pernikahan berlangsung, banyak para tamu undangan yang mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin. Adapun tujuan dari ucapan selamat itu untuk memberi selamat sekaligus doa untuk pasangan pengantin.

Maka dari itu, dalam tulisan kali ini akan memberikan kumpulan ucapan selamat menikah bahasa Jawa dan Minang sebagai berikut.

Ucapan Selamat Menikah Bahasa Jawa

 1. Nderek mangayubagyo lan memuji dumateng Gusti Allah, mugi-mugi temanten kekalih tansah kaparingan berkat kawilujengan anggenipun nglampah gesang akrami.

 

 1. Yakinaken mawon perjodohan niki amargi kehendakipun Allah. Nggeh, mugi-mugi pernikahan saget saklawase lan dados pengabdian marsang Allah.

 

 1. Dadi senajan katresnan sampun dating, dheweke bakalan ndamel atina tenang, saget ngupaya pangarep-arep babagan kaendagan cinta niki, lan yakinaken perjodohan ini wongten amargi kehendakipun gusti allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

 1. Sugeng lumebeting balewisna, mugio tansah pinaringan berkahing Gusti Allah lan kalimpahan gancar anggenipun ngupadi rejeki.

 

 1. Ngaturaken sugeng polokrami,mugi-mugi enggal diparingi momongan lang tansah rukun anggenipun mbangun kaluarga samawa.

 

 1. Wilujeng lumebet ing balewisna, enggal nyatangi baitaning keluwargo, mugi tansah atut runtut guyub rukun ngantos dumugi purnaning maringsa.

 

 1. Ndherek bingah anggenipun mbangun polokrami ingkang satuhu, mboten cekap anggenipun ngagem roso katresnan naming sapisan. Hananging betah pinten-pinten lumebering katresnan kagem piyantun ingkang sami.

 

 1. Mugio tansah kalimputan murah rezeki, lancar sandang pangan papan. Slamet ing saklampahing gesang. Mugio saget pinanggih kahanan mulyo.

 

 1. Ndherek mangayubagyo sarta memuji kebaking kabingahan dumateng temanten kekalih anggenipun nglampahi silaning akrami, mugi Guti Allah tanash maringi kawilujengan, dadoso keluargo ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah ngantos kaken ninen. Aamiin.

 

 1. Dadi senajan katresnan sampun dating, dheweke bakalan ndamel atina tenang, saget ngupaya pangarep-arep babagian kaendahan cinta niki, lan yakinaken perjodohan ini wongten amargi kehendakipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

Ucapan Selamat Menikah Bahasa Minang

 1. Doa jo harapan ambo semoga kaluarga kakak bisuakko salali dibarikan kebahagiaan jo kesuksesan dalam manjalani rumah tango jo suami.

 

 1. Ndak banyak nan bisa ambo barikan, adiaknyo kakak ko hanyo bisa mangucapkan salamaik manikah. Hanyo doa nan bisa ambo panjek’an, untuang-untuang pernikahan ko adolah awal palengkap kebahagiaan kakak.

 

 1. Kakak, salamaik ateh sagalo kebahagiaan kakak hari ko jo pernikahan kakak. Mulai kini kakak punyo sandaran baru, dan ambo turuik basuko cito akan hal itu.

 

 1. Ambo nio mangucap’an babarapo patah kato untuak kakak ambo tasayang, nan kini indak tangguang jawab urang tuo lai. Salamaik manikah kakak tacinto, untuang-untuang manjadi keluarga nan sakinah, mawaddah jo warohmah.

 

 1. Ndehh, kawan awak nan surang ko alah jadi laki urang kini. Please jan bakaruah kancang bana juo lai dih, alah ado nan mangawanan lalok malam tu kini.

 

 1. Salawak manampuah hiduik baru, kawan. Ndak taraso, hari ko waang alah batua-batua taliak dewasa mamakai baju baralek ko. Untuang-untuang manjadi keluarga nan babahagia.

 

 1. Salamaik manikah untuak waang kawan balak ambo dari ketek. Semoga waang bisa manjadi sosok laki nan mampu manuntun keluarga untuak manggapai sarugo-Nyo Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

 1. Hari ko ambo sangat babahagia, maliak sahabat sejati ambo malangsuangkan pernikahannyo. Selamaik, kawan untuang-untuang manjadi keluarga nan sakinah, mawadah jo warahmah.

 

 1. Salamaik hari pernikahan, sahabat karib ambo, salamaik karano alah manjadi laki-laki nan sabanta lai ka manjadi sosok ayah jo suami. Ambo turuik babahagia untuak sadonyo ko.

 

 1. Untuang-untuang pernikahan ko adolah nan partamo jo tarakhir. Untuak kakak ambo nan ambo sayangi, jadilah istri nan salalu mambari raso nyaman ka suami kakak.